:: Aktualności  ::   Ogłoszenia Parafialne  ::   Msze Pogrzebowe  ::   Kontakt  ::   Galeria ::
      Historia

      Kult Matki Bożej

      Sławne Osoby

      Porządek        Nabożeństw

      Kancelaria          Parafialna

      Grupy Parafialne

      Kapłani

      Siostry Zakonne
      Potrzebne Dokumenty


Dokumenty wymagane do otrzymania sakramentów:

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Małżeństwa

Pogrzeb KatolickiCopyright © 2010 Grzegorz Kokoszka