:: Aktualności  ::   Ogłoszenia Parafialne  ::   Msze Pogrzebowe  ::   Kontakt  ::   Galeria ::
      Historia

      Kult Matki Bożej

      Sławne Osoby

      Porządek        Nabożeństw

      Kancelaria          Parafialna

      Grupy Parafialne

      Kapłani

      Siostry Zakonne
      Apostolat Margaretka


Początek Apostolatu Margaretka w naszej parafii to rok 2000. Będąc na pielgrzymce w Medziugorju uczestniczyłam w konferencji, którą głosił Ojciec Jozo Zovko. Pierwszy raz spotkałam się z sytuacją w której kapłan tak prosto i szczerze prosi o modlitwę w intencji kapłanów ,,Módlcie się za nas-kapłanów każdego dnia, bo jesteśmy słabi. Bez waszej pomocy nie możemy wam skutecznie głosić Ewangelii". Ojciec Jozo przedstawił założenia Apostolatu zwracając uwagę, aby ich nie modyfikować. Słowa, które usłyszałam zapadły głęboko w moje serce. Po powrocie do Jordanowa w rozmowie z Księdzem Proboszczem przedstawiłam idee tej modlitwy i prosiłam o błogosławieństwo dla tego dzieła w naszej parafii.
I tak w Boże Narodzenie roku 2000 powstała pierwsza grupa modlących się osób w intencji Księdza Proboszcza Bolesława Wawaka. Pani Teresa Biela była tą osobą, która bardzo pomogła mi w zorganizowaniu kolejnych Margaretek.
Obecnie modlitwą w ramach Apostolatu Margaretka w naszej parafii objęci są: ks. M.Juras, ks.T.Tokarz, ks.J.Piotrowicz, ks.Zdź.Zięba, ks.Zb. Zięba, ks.H.Jurczasiak, ks.K.Kocot, ks.bp J.Szkodoń, ks. Kardynał K. Nycz, ks.D.Głuszko, ks.P.Pławecki, ks.M.Hodana, ks. Kardynał S.Dziwisz, ks.bp J.Guzdek, O.A. Szczypta, ks.bp J. Zając, ks.R.Kudzia, ks.W.Dzioboń, O.W.Słowik, ks.J.Sroka, ks.J.Skórkiewicz, ks. R.Ryczek, ks. M. Maciążka, ks. T.Bochnak, ks.bp D.Muskus, ks. P.Gunia, ks. bp G.Ryś, ks. A. Ból, ks. J.Żelazny, ks.P.Płaszcz, ks.J. Kucz, abp Marek Jędraszewski, ks. B.Skwarek, ks. M. Mąka, kleryk Maciej Hanusiak, ksiądz Mirosław Kubek.

Ksiądz Biskup Damian Muskus w otoczeniu Jordanowskiej Margaretki

Dnia 16 października 2014 roku Metropolita Krakowski, Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz dekretem ustanowił dla Apostolatu Margaretka w Archidiecezji Krakowskiej opiekuna duchowego, mianując nim ks. Bogusława Nagel.


Szczegółowo o historii i założeniach Apostolatu można przeczytać na stronie:

www.apostolatmargaretka.pl


Osoby chętne do modlitwy w ramach Apostolatu Margaretka
proszę o kontakt: Grażyna Rapacz

Copyright © 2010 Grzegorz Kokoszka