:: Aktualności  ::   Ogłoszenia Parafialne  ::   Msze Pogrzebowe  ::   Kontakt  ::   Galeria ::
      Historia

      Kult Matki Bożej

      Sławne Osoby

      Porządek        Nabożeństw

      Kancelaria          Parafialna

      Grupy Parafialne

      Kapłani

      Siostry Zakonne
      Ogłoszenia Parafialne

Jesteśmy z aktualnościami i ogłoszeniami na facebooku

https://www.facebook.com/groups/parafiajordanow

dołącz do grupySprawy cmentarne

Przypominamy o potrzebie zarejestrowania grobu w systemie komputerowym. W tym celu należy przyjść do kancelarii parafialnej w środę od 16.00 - 16.30 lub piątek od 8.30 - 9.00 z potwierdzeniem wniesionej ofiary za miejsce na cmentarzu. Jeżeli grób jest jeszcze opłacony nie wiąże się to z żadnymi kosztami. W pozostałych przypadkach będzie to okazja do uregulowania należności ( ofiara za rok wynosi 20 zł za grób pojedynczy i 40 zł za podwójny ). Przy przedłużaniu groby można opłacać na okres od 5 do 10 lat. Groby nieopłacone po 20 latach w świetle prawa cmentarnego mogą być wykorzystane do pochowku innych osób. Prosimy także aby rodziny, które nie uregulowały zaległości za groby już zarejestrowane uczyniły to w najbliższym czasie. Prosimy także o ograniczanie pozostawianych na cmentarzu śmieci gdyż dalszy wzrost pozostawianych śmieci wiązać się będzie z potrzebą podniesienia opłat rocznych.Remont kościoła i modernizacja systemu grzewczego

Ofiary można przesyłać na konto parafialne z możliwością odliczenia od podstawy podatku . Za wszelką życzliwość składamy serdeczne Bóg zapłać.

BANK PKO S.A.: 58 1240 4878 1111 0010 4492 3984

Uwaga : w przekazie należy napisać : darowizna na cele kultu religijnego.
Remont kościoła i modernizacja systemu grzewczego

Po blisko 26 laty od ostatniego remontu nasza świątynia wymaga ponownego odnowienia połączonego z modernizacja systemu ogrzewania. Wciąż czekamy na decyzje o dofinansowaniu termomodernizacji naszego kościoła. Odpowiedni wniosek został złożony przed ponad dwoma laty. W uproszczeniu zakłada on wstawienie dodatkowych okien, odizolowanie stropu kościoła , założenie paneli fotowoltaicznych na budynku plebanii. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi i wciąż czekamy tak jak kilkaset podmiotów tego programu na konkretne decyzje. Jednakże stan powłok malarskich naszej świątyni na przestrzeni lat uległ już takiemu stopniowi zniszczenia , że wymaga to podjęcia konkretnych prac malarsko konserwatorskich, które decyzją Rady Parafialnej połączone będą z próba rozwiązania problemu ogrzewania naszej świątyni. Po konsultacjach opracowany został plan wykonania ogrzewania zakładający utworzenie pól grzewczych ( ogrzewanie podłogowe ) po ławami oraz umieszczenie grzejników wokół kościoła pod ławkami bocznymi . Na obecnym etapie prac chodzi o wyprowadzenie instalacji z wnętrza kościoła co umożliwi wykonanie prac konserwatorskich. W drugim etapie podejmowane będą decyzje co do źródła ciepła. Brane jest pod uwagę ogrzewanie gazem lub pompami ciepła. Inwestycje w inne źródła wydają się być nieuzasadnione ekonomicznie i ekologicznie. Wykonanie ogrzewania podłogowego łączy się z wykonaniem instalacji , ok. 130 m2 nowej posadzki ( pod ławkami w nawie głównej nie ma nowej posadzki, pod ławkami bez oparć będzie trzeba wykonać posadzkę od nowa ). Owocować to jednak powinno wyższym komfortem termicznym tych miejsc. Wykonanie tych prac uzależnione jest od zgody konserwatora. Jeżeli jej nie uzyskamy będziemy musieli szukać innych rozwiązań. Przewidziane prace nie mogły być podjęte wcześniej gdyż łączą się zanieczyszczeniem , które zostanie zlikwidowane po renowacji kościoła. Tak więc musieliśmy czekać na równoległe prowadzenie tych prac. Celem tego etapu jest więc przygotowanie instalacji we wnętrzu kościoła i przeprowadzenie prac konserwatorskich. Wygląd świątyni nie ulegnie zmianie - zostanie zachowana kolorystyka i wszelkie zdobienia aczkolwiek trzeba liczyć się z pewnymi optycznymi zmianami spowodowanymi odnowieniem warstwy malarskiej. Prace prowadzone będą przez firmę" SOLBID " z doświadczeniem w renowacji kościołów przy współpracy z konserwatorami . Rozpoczną się w najbliższych dniach i trwać będą do końca czerwca . Przewidywany koszt to ok. 600 tys. + koszt wykonania instalacji grzewczej ( nie został jeszcze dokładnie określony gdyż nie podjęliśmy ostatecznej decyzji co do źródła ciepła ). Harmonogram i czas rozpoczęcia poszczególnych etapów prac uzależniony jest od otrzymania stosownych pozwoleń konserwatorskich.

Będę wdzięczny za wsparcie tej inwestycji . Przypominamy , że wpłacając ofiary na konto parafialne można je odpisać od podstawy podatku zarówno przez osoby fizyczne jak i firmy ( w określonych przez ustawę wysokościach ).
BANK PKO S.A.: 58 1240 4878 1111 0010 4492 3984

W najbliższych miesiącach trzeba się będzie liczyć z licznymi utrudnieniami ale ufam, że prowadzone prace zakończą się terminowo i będą służyły naszej wspólnocie przez kolejne lata. Liczę także na zrozumienie całej naszej wspólnoty co do konieczności przeprowadzenia omówionych prac. Zaplanowane prace zawierzam wstawiennictwu Naszej Szczególnej Opiekunki MB Trudnego Zawierzenia i proszę o modlitwę w intencji wszystkich, którzy będą je wykonywali i koordynowali. Z podziękowaniem za dotychczasową troskę o utrzymanie naszego kościoła i wszelką ofiarność
ks. Paweł Gunia - proboszcz.

Copyright © 2010 Grzegorz Kokoszka