:: Aktualności  ::   Ogłoszenia Parafialne  ::   Msze Pogrzebowe  ::   Kontakt  ::   Galeria ::
      Historia

      Kult Matki Bożej

      Sławne Osoby

      Porządek        Nabożeństw

      Kancelaria          Parafialna

      Grupy Parafialne

      Kapłani

      Siostry Zakonne
      Krąg Biblijny
Grupa dorosłych w różnym wieku pragnących zgłębiać swoją wiarę poznając Słowo Boże. Założycielem grupy jest ks. Dariusz Głuszko. Opiekunem obecnie jest ks. Wojciech Dzioboń. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w niedzielę po wieczornej mszy świętej (od 18.00)
Copyright © 2010 Grzegorz Kokoszka