:: Aktualności  ::   Ogłoszenia Parafialne  ::   Msze Pogrzebowe  ::   Kontakt  ::   Galeria ::
      Historia

      Kult Matki Bożej

      Sławne Osoby

      Porządek        Nabożeństw

      Kancelaria          Parafialna

      Grupy Parafialne

      Kapłani

      Siostry Zakonne
      Wikariusze

Ks. mgr Jerzy Skórkiweiwcz, urodzony w 1967r., pochodzi z parafii Regulice, święcenia kapłańskie w 1993r., w parafii od 2009 r.

Ks. mgr Michał Mąka wyświęcony 2018


Pomoc duszpasterska:

Ks. dr hab. Jan Witold Żelazny prof. UPJPII, Kanonik R.M., urodzony w 1965 r., pochodzi z parafii Staniątki, święcenia kapłańskie w 1991 r., w parafii od 2013r. .


Copyright © 2010 Grzegorz Kokoszka