Zmarła świętej pamięci siostra Leonia SKIBA - Prezentka, której pogrzeb odbył się 10 grudnia 2011 roku

MSZE ŚWIĘTE w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Jordanowie:

18.I.2012 (środa) godzina 6.30; od Sióstr Prezentek z Jordanowa
27.I (piątek) godzina 6.30; od Zarządu Zgromadzenia Sióstr Prezentek
22.II (POPIELEC) godzina 7.00; od Sióstr Prezentek z Bukowna
16.III (piątek) godzina 6.30; od Sióstr Prezentek z Częstochowy
15.IV (niedziela) godzina 7.00; od Sióstr Prezentek ze Świdnicy
21.IV (sobota) godzina 6.30; od Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie
2.V (środa) godzina 6.30; od Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie
21.V (poniedziałek) godzina 6.30; od rodzin: Skibów i Sapów
8.VI (piątek) godzina 6.30; od Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie
16.VI (sobota) godzina 6.30; od rodzin: Skibów i Sapów
8.VII (niedziela) godzina 7.00; od Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie
15.VIII (środa) godzina 7.00; od rodzin: Skibów i Sapów
15.IX (sobota) godzina 6.30; od Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie
22.X (poniedziałek) godzina 6.30; od rodzin: Skibów i Sapów
10.XI (sobota) godzina 6.30; od rodziny Medesów

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie!

ZAMKNIJ OKNO