Zmarły świętej pamięci + Feliks BARGIEL.
Dnia 9 czerwca 2018 roku (sobota), przy okazji pogrzebu, zostały zamówione w Jego intencji Msze święte:

* od żony Janiny,
* od córki Renaty z rodziną,
* od córki Anny z rodziną,
* od córki Eweliny z rodziną,
* od chrześniaka Bogumiła z rodziną,
* od bratowej z Maksymilianem,
* od kuzynek i kuzyna z Krzeszowa,
* od cioci Heleny Haras z Rdzawki,
* od Jakuba Zając,
* od Izabeli Semik,
* od Grzegorza Trzupek,
* od Marii Wronka,
* od Krzysztofa Kochana,
* od Andrzeja Hajda,
* od Pauliny z rodziną,
* od Jana Kowalcze (pracownika),
* od Józefa Płaszcz z rodziną,
* od Krzysztofa Maciaszki z rodziną,
* od Pawła Kędziora z żoną,
* od Kazimierza Płaszcza z rodziną,
* od Agnieszki Mroszczak z rodziną,
* od Grzegorza Kędziora z mamą,
* od Grzegorza Fudali z rodziną,
* od Krzysztofa Kowaliczek z rodziną,
* od Józefa Bednarza z Bystrej Podhalańskiej,
* od Dominiki Polak z rodziną,
* od Gabrieli Luberda z rodziną,
* od Teresy Koleckiej z rodziną,
* od Bogdana Wójtowicza z rodziną,
* od Stanisławy Hołowczak z rodziną,
* od Patrycji Rabskiej z rodziną,
* od Krzysztofa Biela z rodziną,
* od Czesława Zajdy z rodziną,
* od Jana Kowaliczka z Chełmka,
* od Małgorzaty Krasny z Krakowa,
* od Barbary Firek z dziećmi,
* od Henryka Młyńskiego z rodziną z Krzeszowa,
* od Kazimierza Gospodarczyka z rodziną z Łętowni,
* od Józefa Witkowskiego z Rabki,
* od Eweliny i Michała,
* od Krystyny i Zbigniewa Kołat,
* od Anny i Wiesława Haluch,
* od Justyny i Michała Kowalcze,
* od Sabiny i Wojciecha Weselak,
* od Jadwigi i Kazimierza Zając,
* od Krystyny i Stanisława Guc,
* od Agaty i Tadeusza Ferek,
* od Sławomira i Eweliny Niewiarowskich,
* od Iwony i Witolda Bilskich,
* od Ewy i Mariusza Dyrda,
* od Marii i Zbigniewa Płaszcz,
* od Emilii i Marka Traczyk,
* od Elżbiety i Zdzisława Niewiarowskich,
* od Moniki i Tomasza Nogaj,
* od Marii i Stanisława Kawula,
* od Leszka i Andrzeja Matuły,
* od Andrzeja i Grażyny Jurczyk z Tarnowa,
* od Andrzeja i Grażyny Jurczyk z Tarnowa,
* od Grażyny i Dariusza Bekas z dziećmi,
* od Edwarda i Elżbiety Biela z rodziną,
* od Nadii i Bartłomieja Ogiba z córkami,
* od Krzysztofa i Laury Guzików z rodziną,
* od Stanisławy i Zbigniewa Rączka z synami,
* od Iwony i Tomasza Gizy z synem,
* od Małgorzaty i Roberta Płaszcz z synami,
* od Urszuli i Stefana Guzików z rodziną,
* od Teresy i Janusza Glinieckich ze Słupska,
* od Marii i Stanisława Komperda ze Spytkowic z rodziną,
* od Edyty i Marka Łukaszków z dziećmi,
* od Marka i Bronisławy Gierackich z dziećmi,
* od Agnieszki i Sławomira Guzików z dziećmi,
* od Anny i Bronisława Rapacz z Rdzawki,
* od Tomasza i Grzegorza Hołowczak,
* od Marii Pryk i syna Roberta z rodziną,
* od Stanisława i Krzysztofa Stec z Osielca,
* od Daniela i Bartka (uczniów z Toporzyska),
* od Józefy Kapała i Eugeniusza Kapała z rodziną z Bielska-Białej,
* od Danuty i Ryszarda Młynskich z rodziną z Suchej Beskidzkiej,
* od Agaty, Andrzeja i Wiktorii Krok,
* od rodziny Wincenciaków,
* od rodziny Gacków,
* od rodziny Talagów,
* od rodziny Kołodziejskich,
* od rodziny Trębaczów,
* od rodziny Kostków,
* od rodziny Jagosów,
* od rodziny Bekasów,
* od rodziny Jakóbików,
* od rodziny Jeziorskich,
* od rodziny Jeziorskich,
* od rodziny Kowalcze z ulicy Banacha,
* od rodziny Krzysztofów z Rabki,
* od rodziny Worwów z Naprawy,
* od rodziny Witkowskich z Rdzawki,
* od rodziny Ryszków z Toporzyska,
* od rodziny Pudełków z Oświęcimia,
* od rodziny Habowskich z Lachowic,
* od rodziny Hanusiak ze Skomielnej Białej,
* od rodzin: Gałków i Franczaków (sąsiedzi),
* od rodzin: Hanus i Solowskich (sąsiedzi),
* od rodzin: Reroniów i Pawlikowskich.
* od rodzin: Lipków i Jabconiów,
* od sąsiadów: Polaków i Pałaszy,
* od Zarządu i Pracowników Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu,
* od Zarządu i Pracowników Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu,
* od Pracowników firmy remontowo-budowlanej FELIKS BARGIEL z Osielca,
* od Pracowników firmy remontowo-budowlanej FELIKS BARGIEL z Osielca,
* od Właścicieli i Pracowników Marketu Budowlanego JAG,
* od Właścicieli firmy TATRA HOUSE: Ewy Jaskółka i Stanisława Nawalańca,
* od Pracowników firmy TATRA HOUSE,
* od Właścicieli i Pracowników firmy DUBIEL-GLASS,
* od Właścicieli i Pracowników firmy DUBIEL-GLASS,
* od Właścicieli i Pracowników firmy DUBIEL-GLASS,
* od Zarządu i Pracowników firmy NIWA OSIELEC,
* od Zarządu i Pracowników firmy NIWA OSIELEC,
* od Pracowników BETONIARNI OSIELEC,
* od Pracowników BETONIARNI OSIELEC,
* od Pracowników firmy NIEWIAROWSKI,
* od Pracowników firmy NIEWIAROWSKI,
* od Pracowników firmy NIEWIAROWSKI,
* od Pracowników firmy NIEWIAROWSKI,
* od Pracowników z Osielca,
* od Pracowników byłych Zakładów Gospodarki Komunalnej w Jordanowie,
* od Dyrekcji Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie,
* od Dyrekcji i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Jordanowie,
* od Klubu Sportowego LKS JORDAN w Jordanowie,
* od firmy KOMBUD z Łętowni,
* od firmy KOMBUD z Łętowni,
* od firmy KRAS-DREW,
* od firmy GACEK,
* od firmy GACEK,
* od firmy Handlowo-Usługowej BOGDAN HANDZEL,
* od firmy Usługi Elektromontażowe INST-EL sp. zo.o. w Jordanowie,
* od Koleżanek i Kolegów SKR Jordanów,
* od Koleżanek i Kolegów SKR Jordanów,
* od Koleżanek Renaty ze Szkoły Podstawowej,
* od koleżanek żony: Władysławy i Stanisławy,
* od przyjaciół Reni: Piotra i Kingi,
* od Sąsiadów z Naprawy,
* od Sąsiadów z ulicy Mickiewicza,
* od Sąsiadów z ulicy Mickiewicza,
* od Sąsiadów z ulicy Mickiewicza.

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłego świętej pamięci + Feliksa BARGLA będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 28 I 2019 (poniedziałek) godzina 6.30,
2. 19 II (wtorek) godzina 7.00,
3. 27 III (środa) godzina 6.30,
4. 25 IV (czwartek) godzina 7.00,
5. 17 V (piątek) godzina 6.30,
6. 22 VI (sobota) godzina 7.00,
7. 15 VII (poniedziałek) godzina 18.00.

Pozostałe intencje mszalne (135) jako samodzielne, będą sprawowane przez kapłanów, którzy intencji nie mają.

BÓG ZAPŁAĆ za ofiary złożone na Msze święte!

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!ZAMKNIJ OKNO