Zmarła świętej pamięci + Józefa WORWA.
Dnia 30 maja 2018 roku (środa), przy okazji pogrzebu, zostały zamówione w Jej intencji Msze święte:

* od męża Mieczysława,
* od córki Ewy z rodziną,
* od syna Stanisława z żoną Agnieszką,
* od siostry Krysi,
* od brata Kazimierza Kwatyra z rodziną,
* od wnuczek: Wiktorii, Alicji i Wioletty,
* od wnuków: Madzi, Ani i Tadeusza,
* od chrześniaka Jana,
* od chrześniaka Piotra z rodziną,
* od chrześniaka Marka z żoną Agatą i dziećmi,
* od bratowej Anny z Krzeczowa,
* od kuzynki Teresy Flis z rodziną,
* od Wandy Bielec,
* od Stefanii Mirek,
* od Józefa Worwa z Tokarni,
* od Wiesława Worwa z rodziną,
* od Jacka Worwa z rodziną,
* od Jana Worwa z rodziną,
* od Krzysztofa Worwa z rodziną,
* od Tomasza Worwy z rodziną,
* od Rozalii Gałka z rodziną,
* od Tadeusza Mirka z rodziną,
* od Anny Kobiałki z rodziną,
* od Marka Mirka z rodziną,
* od Marcina Worwa z rodziną,
* od Jacka Siepak z Bystrej,
* od Władzi Wójtowicz (koleżanki) z rodziną,
* od Tomasza Mastela z rodziną z Krzeczowa,
* od Wojciecha Miernika z Krakowa,
* od Krzysztofa Mastela z rodziną z Krzeczowa,
* od Marii Krzak z rodziną z Krakowa,
* od Iwony Hanusiak z rodziną z Krzeczowa,
* od Zofii Miernik z Krakowa,
* od Haliny Swałtek z rodziną z Łętowni,
* od swatów z Bystrej,
* od Beaty i Piotra Kołodziej,
* od Marii i Mariana Worwa,
* od Marii i Mariana Worwa,
* od Jadwigi i Romana Wilczak,
* od Marii i Rafała Worwy,
* od Marty i Jacka z dziećmi,
* od Damiana i Agnieszki Buksa z rodziną,
* od Adama i Anny Worwa z Łętowni,
* od Małgorzaty i Mieczysława Kowalcze z rodziną,
* od Agaty i Piotra Jochymek z Łętowni,
* od Wiesławy i Jacka Żądlak z Orawki,
* od Teresy i Jana Hanusiak z Łętowni,
* od Bogdana i Agaty Antosz z rodziną,
* od Małgorzaty i Adama Janiczak z Łętowni,
* od Katarzyny i Sławomira Wilczak z rodziną,
* od Heleny i Adama Gałka z rodziną,
* od Krystyny i Ryszarda Kołodziejczyk z Łętowni,
* od Lucyny i Romana Buksa z rodziną,
* od Wandy i Bogdana Wróbel z Łętowni,
* od Haliny i Grzegorza Jabcoń z rodziną,
* od Genowefy i Stanisława Kędzior z Naprawy,
* od Małgorzaty i Kazimierza Pęcek z rodziną z Krzczonowa,
* od Tadeusza i Joanny Worwa z dziećmi,
* od Heleny i Franciszka Miernik z Łętowni,
* od Beaty i Mirka Kamińskich z rodziną,
* od Teresy i Waldemara Kołodziejczyk z rodziną,
* od Celiny i Andrzeja Worwa z Łętowni,
* od Anieli i Franciszka Zembol z rodziną,
* od Olgi i Jana Gałka z rodziną z Bystrej,
* od Joasi i Marcina Fus z dziećmi,
* od Magdaleny i Marka Wilczak z rodziną,
* od Marii i Józefa Bierówka z rodziną z Łętowni,
* od Sławka i Reni z synem Marcinem,
* od Teresy i Krystyny Mirek z Łętowni,
* od Doroty Suchockiej z mężem i rodziny Mirków,
* od rodziny Bal,
* od rodziny Kwatyrów,
* od rodziny Milewskich,
* od rodziny Hajdów,
* od rodziny Kublików,
* od rodziny Jąkała,
* od rodziny Gospodarczyk z Tokarni,
* od rodziny Gwiżdż z Tokarni,
* od rodziny Kiełbasa z Naprawy,
* od rodziny Warzechów ze Skawy,
* od rodziny Grubarków z Łętowni,
* od rodziny Żegleń z Naprawy,
* od rodzin: Czubin i Kulka,
* od rodziny: Aleksandra Sularz i Zbigniew Sularz,
* od Sąsiadek z Naprawy noszących feretron Matki Bożej Częstochowskiej i świętego Judy Tadeusza,
* od Właścicieli i Pracowników ciastkarni PYCHOTKA,
* od Właścicieli i Pracowników ciastkarni PYCHOTKA,
* od Właścicieli firmy TRAK-DREW z Bystrej,
* od Właścicieli firmy TRAK-DREW z Bystrej,
* od Właścicieli firmy TRAK-DREW z Bystrej,
* od Pracowników firmy TRAK-DREW z Bystrej,
* od Pracowników firmy TRAK-DREW z Bystrej,
* od Pracowników firmy TRAK-DREW z Bystrej,
* od Róży Matki Bożej Trudnego Zawierzenia,
* od Róży Matki Bożej Trudnego Zawierzenia,
* od Róży Matki Bożej Trudnego Zawierzenia,
* od Sąsiadów z Naprawy,
* od Sąsiadów z Naprawy,
* od Sąsiadów z Naprawy,
* od Sąsiadów z Naprawy.

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłą świętej pamięci + Józefę WORWA będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 30 XI 2018 (piątek) godzina 6.30,
2. 28 I 2019 (poniedziałek) godzina 7.00,
3. 27 II (środa) godzina 6.30,
4. 28 III (czwartek) godzina 7.00,
5. 16 IV (wtorek) godzina 6.30,
6. 11 V (sobota) godzina 7.00,
7. 21 VI (piątek) godzina 18.00.

Pozostałe intencje mszalne (czyli 93) będą sprawowane jako samodzielne przez kapłanów, którzy intencji nie posiadają.

BÓG ZAPŁAĆ za ofiary złożone na Msze święte!

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie!ZAMKNIJ OKNO