Zmarły świętej pamięci + Józef KOZAK.
Dnia 3 kwietnia 2018 roku (wtorek), przy okazji pogrzebu, zostały zamówione w Jego intencji Msze święte:

* od córki Krystyny z mężem i Hubertem,
* od córki Barbary,
* od córki Ewy,
* od wnuczki Kornelii z rodziną,
* od wnuczki Kamili z rodziną,
* od wnuczki Klaudii,
* od wnuczki Adeli z Szymonem,
* od wnuczki Karoliny z rodziną,
* od wnuka Dawida,
* od wnuka Szymona z Żanetą,
* od wnuka Przemysława,
* od wnuka Łukasza,
* od chrześniaka ze Skawy,
* od szwagra Jana z córką Angeliką,
* od Marka,
* od Andrzeja Nowobilskiego,
* od Bernadety Mszańskiej z rodziną,
* od Grzegorza Hołowczak z rodziną,
* od Henryka Chudego z rodziną,
* od Barbary Śliwy z rodziną,
* od Jana Hanusiak z rodziną,
* od Barbary Firek z dziećmi,
* od Teresy i Krzysztofa Ferenczak,
* od Janiny i Tadeusza Hołowczak,
* od Anny i Tadeusza Solowskich,
* od Stanisławy i Moniki Hołowczak,
* od Barbary i Janusza Ferenczak z rodziną,
* od Adama i Bożeny Firek z rodziną,
* od Katarzyny i Roberta Ferenczak z rodziną,
* od kolegi: Stanisława Pyrtek,
* od sąsiadów: Katarzyny i Tomasza Mentel z rodziną,
* od rodziny Bilskich,
* od rodziny Bilskich,
* od rodziny Kufel,
* od rodziny Flaka,
* od rodziny Papajów z Wysokiej,
* od rodzin: Lasa i Kurek z Białki,
* od Starosty i Wicestarosty Suskiego,
* od Pracowników Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej,
* od Pracowników Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej,
* od Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej,
* od Wydziału Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej,
* od Burmistrza Miasta i Pracowników Urzędu Miasta Jordanowa,
* od Burmistrza Miasta i Pracowników Urzędu Miasta Jordanowa,
* od Rady Miasta Jordanowa,
* od Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie,
* od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podstawowej w Jordanowie,
* od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Jordanowie,
* od Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej w Osielcu,
* od Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej w Osielcu.

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłego świętej pamięci + Józefa KOZAKA będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 12 X 2018 (piątek) godzina 7.00,
2. 5 XI (poniedziałek) godzina 6.30,
3. 12 XII (środa) roraty,
4. 17 I 2019 (czwartak) godzina 7.00,
5. 12 II (wtorek) godzina 6.30,
6. 16 III (sobota) godzina 7.00,
7. 15 IV (poniedziałek) godzina 18.00.

Pozostałe intencje mszalne (43) jako samodzielne, będą sprawowane przez kapłanów, którzy intencji nie mają.

BÓG ZAPŁAĆ za ofiary złożone na Msze święte!

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!
ZAMKNIJ OKNO