Zmarła świętej pamięci + Janina MACIASZEK.
Dnia 26 marca 2018 roku (poniedziałek), przy okazji pogrzebu, zostały zamówione w Jej intencji Msze święte:

* od córki Anny z mężem,
* od córki Ireny z mężem,
* od syna Ryszarda z żoną Grażyną i wnukiem Pawłem,
* od brata Karola z żoną Anielą z Rabki,
* od wnuczki Agnieszki,
* od wnuczki Alicji,
* od wnuka Rogera,
* od wnuka Radka z rodziną,
* od Rodziny ze Skawy,
* od Ewy Zając,
* od Józefa Stanika z rodziną,
* od Jolanty i Kazimierza Hanusiak,
* od Marii i Jana Skwarek,
* od Maryli i Grzegorza Talik z Żywca,
* od Małgorzaty i Jacka Skrbeńskich z dziećmi,
* od Marty i Tomasza Zając z córkami ze Skawy,
* od Janiny i Franciszka Sularz z rodziną ze Skawy,
* od rodziny Jagusiaków,
* od rodziny Bajdów,
* od rodziny Solarz,
* od rodziny Worwów ze Skawy,
* od rodziny Rapaczów z Rabki,
* od rodziny Medesów z Naprawy,
* od rodzin: Burmistrzów i Firków,
* od rodzin: Rapaczów i Wójciaków ze Skawy,
* od Róży Różańcowej Matki Bożej Ostrobramskiej,
* od Sąsiadów z ulicy Zakopiańskiej,
* od Sąsiadów z ulicy Zakopiańskiej,
* od Sąsiadów z Naprawy,
* od Sąsiadów z Naprawy,
* od Sąsiadów z Naprawy,
* od Sąsiadów z Naprawy.

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłą świętej pamięci + Janinę MACIASZEK będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 5 X 2018 (piątek) godzina 7.00,
2. 12 XI (poniedziałek) godzina 6.30,
3. 5 XII (środa) roraty,
4. 10 I 2019 (czwartek) godzina 7.00,
5. 9 II (sobota) godzina 6.30,
6. 5 III (wtorek) godzina 7.00,
7. 4 IV (czwartek) godzina 18.00.

Pozostałe intencje mszalne (czyli 25) będą sprawowane przez kapłanów, którzy intencji nie posiadają.

BÓG ZAPŁAĆ za ofiary złożone na Msze święte!

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie!

ZAMKNIJ OKNO