Zmarły świętej pamięci + Władysław SKWAREK.
Dnia 6 marca 2018 roku (wtorek), przy okazji pogrzebu, zostały zamówione w Jego intencji Msze święte:

* od syna Wiesława z żoną,
* od syna Wiesława z żoną,
* od syna Zenona,
* od syna Zenona,
* od syna Jana z żoną,
* od wnuczki Justyny,
* od wnuczki Justyny,
* od wnuczki Ani,
* od wnuczki Ewy z mężem i dziećmi,
* od wnuka Sławomira,
* od wnuka Sławomira,
* od szwagra Tadeusza z rodziną,
* od kuzynki Ruty Malińskiej,
* od Bogusławy Porębskiej,
* od Tomasza Miśkowiec z rodziną,
* od Zofii Kubik z Mszany Górnej,
* od Marii Miśkowiec z rodziną,
* od Pauliny Trzop z Sidziny,
* od Mariana Lipki z żoną z Sidziny,
* od Anny Drąg z Kasiny,
* od Agnieszki i Marcina Żądło,
* od Marii i Mariana Miśkowiec,
* od Lucyny i Adama Wójciak ze Skawy,
* od Jana i Marii Trzop z Sidziny,
* od Marka i Zofii Drąg z Kasiny Wielkiej,
* od Stanisławy i Franciszka Jędrocha ze Skawy,
* od Elżbiety i Jerzego Drąg z Kasiny,
* od Marii i Wiesława Wicherek z rodziną,
* od rodziny Kołodziejów,
* od rodziny Pacygów,
* od rodziny Opyd,
* od rodziny Firków,
* od rodziny Czubin,
* od rodziny Zdyniak z Rokicin,
* od rodziny Rybak i Wandy Bielec,v * od rodziny Rybak i Wandy Bielec,
* od PKP CARGO grupa Kraków,
* od Pracowników Skansenu w Chabówce,
* od Pracowników Skansenu w Chabówce,
* od Pracowników ostrzalni firmy MARDREW,
* od zespołu MARDREW Joanna Żądło,
* od Sąsiadów syna Jana z ulicy Zakopiańskiej,
* od Sąsiadów syna Jana z ulicy Zakopiańskiej,
* od Sąsiadów,
* od Sąsiadów ze Zbójeckiej,
* od Sąsiadów ze Zbójeckiej,
* od Sąsiadów z Naprawy,
* od Sąsiadów z Naprawy,
* od Sąsiadów z Naprawy,
* od Sąsiadów z Naprawy.

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłego świętej pamięci + Władysława SKWAREK będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 26 IX 2018 (środa) godzina 6.30,
2. 11 X (czwartek) godzina 7.00,
3. 3 XI (sobota) godzina 6.30,
4. 10 XII (poniedziałek) roraty,
5. 22 I 2019 (wtorek) godzina 7.00,
6. 8 II (piątek) godzina 6.30,
7. 8 III (piątek) godzina 18.00.

Pozostałe intencje mszalne (43) jako samodzielne, będą sprawowane przez kapłanów, którzy intencji nie mają.

BÓG ZAPŁAĆ za ofiary złożone na Msze święte!

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

ZAMKNIJ OKNO