Zmarła świętej pamięci + Maria HANUSIAK.

Dnia 9 stycznia 2018 roku (wtorek), przy okazji pogrzebu, zostały zamówione w Jej intencji Msze święte:
* od Eweliny Hanusiak,
* od Marka Kukli,
* od Danuty Kania,
* od Anety Wróbel,
* od Tomasza Wątroby z rodziną,
* od Wiesławy Smętek z rodziną,
* od Sławomira Maturskiego z rodziną
ze Skomielnej Białej,
* od Andrzeja Rapacz z rodziną,
* od Anny i Waldemara Skwarek z rodziną,
* od Barbary i Jana Smardz z rodziną,
* od Jolanty i Tadeusza Kania z rodziną,
* od Joanny i Bartłomieja Wątroba,
* od Marii i Romana Gacek ze Skomielnej Białej,
* od Tadeusza i Teresy z rodziną,
* od Stanisławy i Kazimierza Skwarek,
* od Władysławy i Damiana Folwarskich,
* od Anny i Bogdana Folwarskich,
* od Bożeny i Michała Dańkowskich,
* od Haliny i Macieja Bednarz,
* od rodziny Bąbolów,
* od rodziny Płaza,
* od rodziny Pastwów,
* od rodziny Ciesielczyk,
* od rodziny Wróbli z Łętowni,
* od Sąsiadów z ulicy generała Maczka,
* od Sąsiadów z ulicy generała Maczka z zakrętu,
* od Sąsiadów z ulicy generała Maczka,
* od Sąsiadów z ulicy generała Maczka,
* od Sąsiadów z ulicy generała Maczka,
* od Sąsiadów z ulicy generała Maczka.

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłą świętej pamięci + Marię HANUSIAK będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 10 III 2018 (sobota) godzina 6.30,
2. 23 IV (poniedziałek) godzina 7.00,
3. 18 V (piątek) godzina 6.30,
4. 6 VI (środa) godzina 6.30,
5. 10 VII (wtorek) godzina 7.00,
6. 27 VIII (poniedziałek) godzina 7.00,
7. 17 IX (poniedziałek) godzina 18.00.

Pozostałe intencje mszalne (23) jako samodzielne, będą sprawowane przez kapłanów, którzy intencji nie mają.

BÓG ZAPŁAĆ za ofiary złożone na Msze święte!

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie!

ZAMKNIJ OKNO