Zmarły świętej pamięci + Zbigniew KOLECKI.

Dnia 3 października 2017 roku (wtorek), przy okazji pogrzebu, zostały zamówione w Jego intencji Msze święte:

od żony Teresy
od syna Rafała z rodziną
od córek Beaty i Kingi
od córki Beaty z Jurkiem
od mamy Zosi Żmuda
od brata Janusza z rodziną
od brata Michała z rodziną
od siostry Lilianny z rodziną
od chrześniaka Sławomira z rodziną
od Andrzeja Koleckiego z rodziną
od Bogusława i Agaty Antosz z rodziną
od Jolanty Barłóg
od Józefa Bednarza z rodziną z Bystrej
od Magdaleny i Arkadiusza Bury
od Małgorzaty Bednarz
od Aliny i Kazimierza Bywalec
od Barbary Czopek
od Joanny i Wojciecha Czyszczoniów z synami
od Elżbiety i Krzysztofa Działek z Osielca wraz z rodziną
od Alicji i Zdzisława Filipek
od Stanisława Flaki z rodziną
od Doroty i Krzysztofa Gałka
od Lucyny Gielata
od Bogumiły i Józefa Główka
od Zofii i Kazimierza Gospodarczyk
od Marii i Mieczysława Grzechynka
od Janiny Hopciaś z Toporzyska
od Ewy Jaskółka
od Grażyny i Ryszarda Kler
od Anny i Krzysztofa Knet
od Katarzyny i Bogusława Kołodziejczyk
od Krystyny i Adama Komorowskich
od Marii i Stanisława Kowali
od Danuty i Leszka Kuków z Suchej Beskidzkiej
od Doroty i Józefa Lipy
od Doroty i Józefa Lipy
od Danuty i Jerzego Maciaszek z rodziną
od Jana i Władysławy Matejko
od Tadeusza Mentel z rodziną
od Rafała Migasa z rodziną
od Agnieszki Mroszczak z rodziną
od Barbary Najder z rodziną
od Stanisława Nawalaniec
od Marii Niziołek z rodziną
od Romana i Marii Ochyl
od Agnieszki, Pawła, Pawełka Pająk
od Andrzeja Pająka
od Małgorzaty i Roberta Płaszcz z dziećmi
od Sabiny i Dariusza Przybyś
od Marii i Stanisława Pudo
od Ewelinki i Michała Rantamaula-Dorulok
od Stanisława Rapacza
od Stanisławy i Zbigniewa Rączków
od Elwiry i Grzegorza Rusin
od Teresy i Andrzeja Sasułów
od Władysława i Zofii Sarna z rodziną
od Bartłomieja Skwarek
od Krystyny i Jacka Smoleń z rodziną
od Renaty i Stanisława Starzec
od kolegi Stanisława Stopy z żoną
od Elżbiety i Andrzeja Sularz
od Janiny Walenczyk-Świerk
od Lidii i Stanisława Teper z rodziną
od Małgorzaty Topór z synami i bratem Kazimierzem
od Ireny Wiertelczyk z mężem
od Ewy Wilk z mężem
od Haliny i Romana Wilk z Suchej Beskidzkiej
od Grażyny Wojdyła z rodziną
od Marii i Jana Woźnych z Białki
od Magdy Zientek
od Marii i Józefa Żegleń z rodziną
od Tadeusza i Piotra Żurów
od Tadeusza i Piotra Żurów
od rodziny Bargiel z Jordanowa
od rodziny Biskupów i Trybułów
od rodziny Budziak - sąsiadów z Rapaczówki
od rodziny Dąbrowskich
od rodziny Dynarowskich
od rodziny Gwiżdżów
od rodziny Kucz
od rodziny Kwaków z Lipnicy Wielkiej
od Łabędzkich z rodziną
od Łacków i Hajdów
od rodziny Łukaszków
od rodziny Marmol i Kurdas
od rodziny Marszałków z Rapaczówki
od rodziny Matejko z Rapaczówki
od rodziny Mejerczak
od rodziny Pawłowskich z dziećmi
od rodziny Pustelników
od rodziny Pustułów
od rodziny Radoń z ulicy Banacha
od rodziny Rapaczów
od rodziny Rzeszutków z Rapaczówki
od rodziny Stachurów
od rodziny Stopka z Osielca
od rodziny Sularz i Głowickich
od rodziny Święchowiczów z Rapaczówki
Od rodziny Talipów z Toporzyska
od rodziny Tomczyk
od rodziny Tomczyk z Wysokiej
od rodziny Wilk z Wysokiej
od rodziny Zamarło
od rodziny Zmarz z Rabki Zdroju
od państwa Zych z Toporzyska
od Grażyny z Wysokiej
od kolegi Jacka z Jeleśni
od Jacka i jego rodziców z Juszczyna
od Magdy i Rafała z córkami
od Marty i Rafała z rodziną
od koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej Teresy Koleckiej
od koleżanek Teresy z pracy
od kolegów córki Kingi
od kolegów z liceum Kingi
od koleżanek córki Kingi: Moniki, Marty, Natalii i Kasi
od koleżanek i kolegów Kingi Koleckiej
od kolegów i koleżanek syna Rafała z Liceum
od kolegów i koleżanek syna Rafała z Liceum
od koleżanek i kolegów z ZNP
od koleżanek i kolegów ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Dąbrowicy
od koleżanek i kolegów ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Oleśnicy
od pani z grupy śpiewającej z MOK
od przyjaciela Michała z Rabki z rodziną
od przyjaciół córki Beaty
od przyjaciół córki Beaty
od przyjaciół córki Beaty: Izabeli, Krzysztofa, Wacława i Sebastiana
od przyjaciół wspólnego wędrowania do Wiednia
od przyjaciół wspólnego wędrowania do Wiednia
od przyjaciół wspólnego wędrowania do Wiednia
od Rady Miasta Jordanów
od Burmistrza i Pracowników Urzędu Miasta Jordanów
od Burmistrza i Pracowników Urzędu Miasta Jordanów
od Burmistrza i Pracowników Urzędu Miasta Jordanów
od Burmistrza i Pracowników Urzędu Miasta Jordanów
od Burmistrza Makowa Podhalańskiego
od Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka
od pracowników Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
od pracowników Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
od Przewodniczącego i Rady Powiatu Suskiego
od Starosty, Wicestarosty i Zarządu Powiatu Suskiego
od Radnych Miasta Jordanowa i Sekretarza Miasta kadencji 2010-2014
od Radnych Miasta Jordanowa i Sekretarza Miasta kadencji 2010-2015
od gminy Bystra-Sidzina
od Wójta Gminy Budzów z małżonką
od Wójta i pracowników Urzędu Gminy Jordanów
od Wójta i pracowników Urzędu Gminy Jordanów
od Wójta Gminy Stryszawa Rafała Lasek
od Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej
od Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie
od Zarządu i pracowników Banku Spółdzielczego w Jordanowie
od Naczelnika i pracowników Urzędu Pocztowego w Jordanowie
od dyrekcji i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łętowni
od dyrekcji i pracowników hotelu Monttis w Suchej Beskidzkiej
od dyrekcji i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskiego z oddziałem zamiejscowym w Jordanowie
od dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej w Jordanowie
od dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Uczniów Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
od dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Uczniów Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
od kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej
od strażaków PSP i OSP powiatu suskiego
od Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie
od Zgromadzenia Sióstr Prezentek
od Kręgu Biblijnego
od Kręgu Biblijnego
od fundacji Leonardo z Krakowa i Środowiskowego Domu Samopomocy Vita
Od byłych pracownic Ośrodka Wychowawczego z Makowa Podhalańskiego
od władz i społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
od wolontariuszy z Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
od wychowawców i wychowanków Ogniska Wychowawczego w Stryszawie
od pracowników Miejskiego Przedszkola w Jordanowie
od Danuty Rusin i przedszkola "Tęczowa Kraina"
od Stowarzyszenia Kulturalnego "Chór Bel Canto"
od instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego z Hufca Jordanów
od podopiecznych i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie
od kierownictwa, pracowników i uczestników ŚDS Gaudium Et Spes Kraków-N.Huta
od kierownictwa, pracowników i uczestników ŚDS w Chełmku
od kierownictwa, pracowników i uczestników ŚDS w Chrzanowie
od kierownictwa, pracowników i uczestników ŚDS w Kętach
od pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej
od Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze
od Środowiskowego Domu Samopomocy "Chatka" z Nowego Targu
od Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyk" z Nowego Targu
od kierownictwa, pracowników i uczestników ŚDS i Stowarzyszenia "Bratnich Serc" w Oświęcimiu
od kierownictwa, pracowników i uczestników ŚDS w Proszowicach
od Środowiskowego Domu Samopomocy z Sułkowic
od przyjaciół ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach
od pracowników, uczestników i kierownictwa ŚDS w Zagórzanach
od Środowiskowego Domu Samopomocy z Zegartowic
od kierownictwa, pracowników i uczestników ŚDS w Zielonkach
od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej
od pracowników Ośrodka Rehabilitacji
od kierownictwa, pracowników i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Juszczynie
od pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej z Rabki
od Zarządu i członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi
od pracowników Poradni Leczenia Uzależnień
od członków oraz pracowników Stowarzyszenia Trzeźwości "Dom" w Jordanowie
od kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie
od pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
od pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
od Zarządu Polskiego Związku Emerytów z Zakopanego
od mieszkańców Zagród Malejowskich
od mieszkańców Zagród Malejowskich
od powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
od Zarządu Klubu Sportowego "Jordan" Jordanów
od klubu MTR Osielec
od spółki Jordbus
od firmy Sęczek
od firmy Sęczek
od Zarządu Spółki Wodno-Wodociągowej "Przykiec"
od pracowników Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie
od pracowników Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie
od pracowników "Limmeo" z Mszany Dolnej
od Zarządu i Pracowników Spółdzielni Socjalnej "Grosik" z Jordanowa
od pracowników SKR Jordanów
od Zarządu Tatra-House LTD
od pracowników Tatra-House LTD
od pracowników Tauron Dystrybucja Jordanów
od ratowników Sekcji Babiogórskiej Grupy Beskidzkiej GOPR
od restauracji "Strumyk"
od restauracji "Strumyk"
od Restauracji "Manhattan"
od Restauracji "Przystań u Lipy"
od seniorów z klubu Jordanów
od Kapłanów - Duszpasterzy z parafii pw. św. Jakuba w Miłosławiu
od przyjaciół z Miłosławia
20 intencji nowennowych od grupy seniorów

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłego świętej pamięci + Zbigniewa KOLECKIEGO będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 23 I 2018 (wtorek) godzina 6.30,
2. 28 II (środa) godzina 7.00,
3. 24 III (sobota) godzina 6.30,
4. 20 IV (piątek) godzina 7.00,
5. 28 V (poniedziałek) godzina 6.30,
6. 21 VI (czwartek) godzina 7.00,
7. 28 VII (sobota) godzina 18.00.

Modlitwa w czasie środowej NOWENNY do Matki Bożej Trudnego Zawierzenia: 18 X, 15 XI i 13 XII 2017.

Pozostałe intencje mszalne jako samodzielne, będą sprawowane przez kapłanów, którzy intencji nie mają.

BÓG ZAPŁAĆ za ofiary złożone na Msze święte!

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!ZAMKNIJ OKNO