Dnia 31 grudnia 2015 roku (czwartek), przy okazji pogrzebu, za Zmarłą świętej pamięci + Czesławę HANUSIAK zostały zamówione Msze święte:

* od córki Lucyny z rodziną,
* od córki Małgorzaty z rodziną,
* od syna Stanisława z rodziną,
* od syna Piotra z rodziną,
* od syna Pawła z rodziną,
* od syna Adama z rodziną,
* od siostry Ireny z rodziną,
* od siostry Ireny z rodziną,
* od siostry Ireny z rodziną,
* od siostry Lucyny z rodziną,
* od siostry Lucyny z rodziną,
* od siostry Lucyny z rodziną,
* od brata Edwarda,
* od brata Edwarda,
* od brata Edwarda,
* od wnuka Marcina,
* od chrześniaka Stanisława z Tokarni z rodziną,
* od chrześniaka Stanisława z Tokarni z rodziną,
* od chrześniaka Stanisława z Tokarni z rodziną,
* od chrześniaka Stanisława z Tokarni z rodziną,
* od Adeli z rodziną,
* od Heleny z Bogdanówki,
* od Heleny z Bogdanówki,
* od Heleny z Bogdanówki,
* od Heleny z Bogdanówki,
* od Józefy Hanusiak z rodziną,
* od Mieczysława Hanusiaka z rodziną,
* od Kazimierza Hanusiaka z rodziną,
* od Stanisławy Hobot z rodziną,
* od Marii Dzięgiel z rodziną,
* od Adama Błachut z rodziną,
* od Stanisława Flaka z rodziną,
* od Wandy z rodziną z Tokarni,
* od Wandy z rodziną z Tokarni,
* od Wandy z rodziną z Tokarni,
* od Wandy z rodziną z Tokarni,
* od Kazimiery Trybała z dziećmi,
* od Kazimiery Trybała z dziećmi,
* od Kazimiery Trybała z dziećmi,
* od Zofii Wojtasik z rodziną ze Skomielnej Czarnej,
* od Czesława Czyszczoń z rodziną,
* od Krystyny Halek z rodziną,
* od Czesławy i Stanisława Madoniów,
* od Anny i Jana Mąka,
* od Krystyny i Józefa Medes,
* od Piotra i Renaty Zębol,
* od Piotra i Renaty Zębol,
* od Janiny i Stanisława Hanusiak z rodziną,
* od Jana i Anny Papierz z rodziną,
* od Sabiny i Dariusza Przybyś z dziećmi,
* od Elżbiety i Adama z rodziną,
* od Angeliki i Mirosława Pawlus,
* od Genowefy i Piotra Jopków,
* od Krzysztofa i Małgorzaty z rodziną,
* od Urszuli i Józefa Hanusiak z Jordanowa,
* od Magdaleny i Tadeusza Jochymek,
* od Małgorzaty i Krzysztofa Bargiel,
* od Barbary i Dominika Stożek,
* od Anny i Tadeusza Zębol,
* od Doroty i Stanisława Korzeń,
* od Anny Syrek-Kaczyńskiej z mężem i rodziną,
* od Ewy i Jacka Gryz,
* od Elżbiety i Renaty Wójciak ze Skawy,
* od Elżbiety i Renaty Wójciak ze Skawy,
* od Elżbiety i Renaty Wójciak ze Skawy,
* od Stanisława i Edwarda Czyszczoń,
* od rodziny Budzów,
* od rodziny Flaków,
* od rodziny Flaków,
* od rodziny Kowackich,
* od rodziny Barskich,
* od rodziny Wójciak,
* od rodziny Pędzimężów,
* od rodziny Florków,
* od rodziny Czyszczoniów,
* od rodziny Jaroszów,
* od rodziny Cader,
* od rodziny Hanusiaków z Toporzyska,
* od rodziny Cadrów z Bielska-Białej,
* od rodziny Worwów z Naprawy,
* od rodziny Nacherów z Bystrej,
* od rodziny Ślizów z Krzczonowa,
* od rodziny Błachutów z Malejowej,
* od rodziny Miśkowców ze Skawy,
* od rodziny Gruca z Malejowskiej,
* od rodziny Hanusiaków z Tokarni,
* od rodziny Pasiowiec z ulicy Zakopiańskiej,
* od rodziny Kapustów z Rączny,
* od rodziny Kawulów ze Skomielnej Białej,
* od rodzin: Oleksych i Szymańskich,
* od rodzin: Wojtanek, Gacek i Siepak,
* od Kolegów z pracy syna Adama,
* od Kolegów i Koleżanek z Ruchu Drogowego w Nowym Targu,
* od Kolegów i Koleżanek z Ruchu Drogowego w Nowym Targu,
* od Kolegów i Koleżanek z pracy synowej Barbary,
* od Kolegów i Koleżanek z pracy synowej Barbary,
* od Kolegów i Koleżanek z pracy syna Stanisława,
* od Kolegów i Koleżanek z pracy syna Stanisława,
* od Kolegów i Koleżanek z pracy syna Stanisława,
* od Kolegów i Koleżanek syna Stanisława z Działu Obsługi Klienta oraz Działu Transportu firmy VALVEX,
* od Dyrekcji i Pracowników Szkoły Podstawowej w Jordanowie,
* od Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej w Skomielnej Czarnej,
* od Pracowników Posterunku Energetycznego w Jordanowie,
* od Pracowników Posterunku Energetycznego w Jordanowie,
* od Stowarzyszenia NASZA SZKOŁA w Jordanowie,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów córki Lucyny z ulicy Zakopiańskiej,
* od Sąsiadów córki Lucyny z ulicy Zakopiańskiej,
* od Sąsiadów córki Lucyny z ulicy Zakopiańskiej.

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłą świętej pamięci + Czesławę HANUSIAK będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 12 IV 2016 (wtorek) godzina 6.30,
2. 18 V (środa) godzina 7.00,
3. 14 VI (wtorek) godzina 6.30,
4. 26 VII (wtorek) godzina 7.00,
5. 19 VIII (piątek) godzina 7.00,
6. 8 IX (czwartek) godzina 6.30,
7. 10 X (poniedziałek) godzina 18.00.

Modlitwa w czasie środowej NOWENNY do Matki Bożej Trudnego Zawierzenia: 13 I, 17 II i 9 III 2016.

Pozostałe intencje mszalne (czyli 106) będą sprawowane przez kapłanów, którzy intencji nie posiadają.

BÓG ZAPŁAĆ za ofiary złożone na Msze święte!

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie!

ZAMKNIJ OKNO