Dnia 11 czerwca 2015 roku (czwartek), przy okazji pogrzebu, za Zmarłego świętej pamięci + Tadeusza STRZELECKIEGO zostały zamówione Msze święte:

* od żony,
* od syna Kamila,
* od syna Arkadiusza z żoną i dziećmi,
* od siostry,
* od teściowej,
* od szwagierki Bożeny,
* od szwagierki Haliny,
* od szwagierki Małgorzaty,
* od szwagra Jerzego,
* od Iwony Bilskiej,
* od Michała z rodziną,
* od Sabiny Białońskiej z rodziną,
* od Justyny Zapotocznej z rodziną,
* od Urszuli i Tadeusza Chryc,
* od Bogumiła i Katarzyny Totoś z córką,
* od Anny i Adama Buksa z Chabówki,
* od Genowefy i Stanisława Czyszczoń z rodziną ze Skawy,
* od Kolegi ze Szkoły Podstawowej,
* od Kolegów syna Kamila ze Służby Liturgicznej,
* od Kolegów, Koleżanek i Przyjaciół syna Kamila,
* od rodziny Sroków z Bystrej,
* od rodzin: Stanula i Buda,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Mickiewicza,
* od Sąsiadów z ulicy Mickiewicza,
* od Sąsiadów z ulicy Mickiewicza,
* od Sąsiadów z ulicy Mickiewicza,
* od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podstawowej w Jordanowie,
* od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podstawowej w Jordanowie,
* od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podstawowej w Jordanowie,
* od Stowarzyszenia Pomocy Szkole Podstawowej w Jordanowie.

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłego świętej pamięci + Tadeusza STRZELECKIEGO będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 17 IX 2015 (czwartek) godzina 7.00,
2. 21 X (środa) godzina 6.30,
3. 17 XI (wtorek) godzina 7.00,
4. 14 XII (poniedziałek) roraty,
5. 8 I 2016 (piątek) godzina 6.30,
6. 27 II (sobota) godzina 7.00,
7. 17 III (czwartek) godzina 18.00.

Modlitwa w czasie środowej NOWENNY do Matki Bożej Trudnego Zawierzenia: 24 VI, 29 VII i 26 VIII 2015.

Pozostałe intencje mszalne (czyli 26) będą sprawowane poza jordanowską parafią.

BÓG ZAPŁAĆ za ofiary złożone na Msze święte!

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

ZAMKNIJ OKNO