Dnia 31 marca 2015 roku (wtorek), przy okazji pogrzebu, za Zmarłego świętej pamięci + Adama HAJDA zostały zamówione Msze święte:

* od żony,
* od córki Agnieszki,
* od córki Joanny z mężem,
* od wnuczki Aliny,
* od wnuka Aleksandra,
* od kuzyna Macieja i kuzynki Alicji z rodziną,
* od szwagra Józefa i Barbary Dobisz z Zembrzyc,
* od Janiny Sołtys z rodziną,
* od Marii Kulak z rodziną,
* od Tomasza Hołowczak z żoną,
* od Magdy i Rafała,
* od Janusza i Aliny,
* od Bożeny i Grażyny,
* od Zofii i Mariana Łacek,
* od Zofii i Mariana Łacek,
* od Marzeny i Tomasza Mazur,
* od Stanisława i Stanisławy Dobiszów z Zembrzyc,
* od Stanisławy i Stefana Hołowczak z rodziną,
* od rodziny Turchanów,
* od rodziny Matejków,
* od rodziny Dobisz z Zatora,
* od Rodziny z Chrzanowa,
* od Rodziny z Chrzanowa,
* od Rodziny Nowego Targu,
* od Rodziny Nowego Targu,
* od rodzin: Sutorów i Kroków,
* od rodzin: Żmudów i Koleckich,
* od Uczniów klasy I Zespołu Szkół w Wysokiej,
* od Pracowników Zespołu Szkół w Wysokiej,
* od Pracowników Zespołu Szkół w Wysokiej,
* od Pracownic sklepu z ulicy Przemysłowej,
* od Koleżanek i Kolegów z klubu SENIORA,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej.

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłego świętej pamięci + Adama HAJDA będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 26 V 2015 (wtorek) godzina 6.30,
2. 12 VI (piątek) godzina 7.00,
3. 5 IX (sobota) godzina 6.30,
4. 13 X (wtorek) godzina 7.00,
5. 4 XI (środa) godzina 6.30,
6. 7 XII (poniedziałek) godzina 18.00,
7. 24 XII (czwartek) roraty.

Modlitwa w czasie środowej NOWENNY do Matki Bożej Trudnego Zawierzenia: 29 IV, 29 VII i 26 VIII 2015.

Pozostałe intencje mszalne (czyli 30) będą sprawowane poza jordanowską parafią.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

ZAMKNIJ OKNO