Dnia 30 marca 2015 roku (poniedziałek), przy okazji pogrzebu, za Zmarłego świętej pamięci + Stanisława DALEKIEGO zostały zamówione Msze święte:

* od żony Heleny,
* od syna Roberta z rodziną,
* od córki Agnieszki z rodziną,
* od córki Izabeli z rodziną,
* od chrześniaka Artura z Zakopanego,
* od chrześniaka Stanisława z rodziną,
* od kuzynki Wandy,
* od kuzynek: Wiesławy Lasa i Bożeny Stokłosa,
* od swata Jana ze Skawy,
* od swatów de Nardis z Włoch,
* od swatów de Nardis z Włoch,
* od swatów de Nardis z Włoch,
* od Tomasza Wągiel,
* od Andrzeja Dalekiego z rodziną,
* od Elżbiety i Renaty Wójciak,
* od Elżbiety i Renaty Wójciak,
* od Elżbiety i Renaty Wójciak,
* od Elżbiety i Renaty Wójciak,
* od Renaty i Tadeusza Harwat z rodziną,
* od Anny i Romana Rodzików z rodziną,
* od Marii i Władysława Wójciak z Zagród,
* od Beaty i Mariusza Wcisło-Kołodziej z dziećmi,
* od Renaty i Marka Wojtanek z dziećmi,
* od Bernadetty i Marka Kołodziej z dziećmi,
* od sąsiada Piotra Jąkały,
* od sąsiada Jana Teper,
* od sąsiada Marcina Jąkały,
* od Sąsiadów z Roli Bakutowej,
* od Rodziny z Wysokiej,
* od rodziny Siepak,
* od rodziny Makosiów,
* od rodziny Zych,
* od rodziny Kulaków z dziećmi,
* od rodziny Dybczyk z Krakowa,
* od rodziny Antolaków z Zakopanego,
* od Kolegów i Koleżanek syna Roberta z firmy PALETTENWERK,
* od Kolegów maszynistów z PKP,
* od Kolegów syna z maszyny,
* od Mieszkańców Zagród Malejowskich,
* od Mieszkańców Zagród Malejowskich,
* od Mieszkańców Zagród Malejowskich,
* od Mieszkańców Zagród Malejowskich.

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłego świętej pamięci + Stanisława DALEKIEGO będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 29 V 2015 (piątek) godzina 6.30,
2. 11 VI (czwartek) godzina 7.00,
3. 8 IX (wtorek) godzina 6.30,
4. 17 X (sobota) godzina 7.00,
5. 16 XI (poniedziałek) godzina 6.30,
6. 2 XII (środa) roraty,
7. 28 XII (poniedziałek) godzina 18.00.

Modlitwa w czasie środowej NOWENNY do Matki Bożej Trudnego Zawierzenia: 22 IV, 22 VII i 26 VIII 2015.

Pozostałe intencje mszalne (czyli 32) będą sprawowane poza jordanowską parafią.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

ZAMKNIJ OKNO