Dnia 26 listopada 2014 roku (środa), przy okazji pogrzebu, za Zmarłego świętej pamięci + Marka TOTOŚ zostały zamówione Msze święte:

* od córki Katarzyny z rodziną,
* od syna z żoną i rodziną,
* od brata z żoną,
* od matki chrzestnej Totosiowej z córkami,
* od cioci Krystyny Arendarczyk,
* od kuzynki Joanny z mężem i dziećmi,
* od Tadeusza Marmola z synami,
* od Iwony z rodziną,
* od Tadeusza Hanus z rodziną,
* od Kazimiery Semsch,
* od Bartłomieja z żoną,
* od Anny Jaromin z rodziną ze Spytkowic,
* od Jurka i Danuty Maciaszek z rodziną,
* od Tomasza i Pawła Arendarczyk z rodzinami,
* od Beaty i Daniela Marmol,
* od Krystyny i Grzegorza Totoś z rodziną,
* od Sabiny i Roberta Kurdas,
* od Klaudii i Michała,
* od Oli i Stanisława Mrugacz, Lucyny i Marka Marchińskich,
* od Koleżanek z pracy córki Katarzyny,
* od koleżanki Marii
* od rodziny Strzeleckich,
* od rodziny Latawców z Rdzawki,
* od rodziny Śmiałek z mamą,
* od rodziny Maciaszków,
* od rodziny Rajan,
* od rodziny Budów z ulicy Przemysłowej,
* od rodziny Rapaczów z Sidziny,
* od rodziny Sroków,
* od rodziny Oliwów,
* od rodzin: Żmudów i Koleckich,
* od sąsiadów: Lidii i Stanisława Teper,
* od Sąsiadów z ulicy Krasińskiego,
* od Sąsiadów z ulicy Konopnickiej,
* od Sąsiadów z ulicy Konopnickiej,
* od Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie,
* od Pracowników Zakładów w Rdzawce,
* od Pracodawcy firmy TRAK-DREW z Bystrej,
* od Pracowników firmy TRAK-DREW z Bystrej,
* od Pracowników firmy TRAK-DREW z Bystrej,
* od Pracowników firmy TRAK-DREW z Bystrej,
* od Właścicieli i Pracowników firmy JAG.

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłego świętej pamięci + Marka TOTOŚ będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 6 III 2015 (piątek) godzina 6.30,
2. 10 IV (piątek) godzina 7.00,
3. 6 V (środa) godzina 6.30,
4. 9 VI (wtorek) godzina 7.00,
5. 6 VII (poniedziałek) godzina 7.00,
6. 6 VIII (czwartek) godzina 7.00,
7. 5 IX (sobota) godzina 18.00.

Modlitwa w czasie środowej NOWENNY do Matki Bożej Trudnego Zawierzenia: 17 XII 2014, 14 I i 11 II 2015.

Pozostałe intencje mszalne (czyli 32) będą sprawowane poza jordanowską parafią.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

ZAMKNIJ OKNO