Dnia 6 października 2014 roku (poniedziałek), przy okazji pogrzebu, za Zmarłego świętej pamięci + Mariana GUŚPIELA zostały zamówione Msze święte:

* od córki Iwony z rodziną,
* od syna Roberta z rodziną,
* od syna Wiesława,
* od siostry Magdaleny i brata Józefa z Pcimia,
* od Ochotniczej Straży Pożarnej z Jordanowa,
* od Spółdzielni Socjalnej GROSIK,
* od Spółdzielni Socjalnej GROSIK,
* od Sąsiadów z bloku przy ulicy Piłsudskiego,
* od Sąsiadów z bloku przy ulicy Piłsudskiego.

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłego świętej pamięci + Mariana GUŚPIELA będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 7 I 2015 (środa) godzina 6.30,
2. 12 II (czwartek) godzina 7.30,
3. 6 III (piątek) godzina 7.00,
4. 18 IV (sobota) godzina 6.30,
5. 18 V (poniedziałek) godzina 7.00,
6. 16 VI (wtorek) godzina 18.00

Modlitwa w czasie środowej NOWENNY do Matki Bożej Trudnego Zawierzenia: 29 X, 19 XI i 17 XII 2014.

BÓG ZAPŁAĆ za ofiary złożone na Msze święte!

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

ZAMKNIJ OKNO