Dnia 16 lipca 2014 roku (środa), przy okazji pogrzebu, za Zmarłą świętej pamięci + Marzenę ROMANIAK zostały zamówione Msze święte:

* od kuzyna Romka z rodziną,
* od Katarzyny Lipiak z rodziną,
* od Marii Tępki z rodziną,
* od Teresy Lipki z rodziną,
* od Zofii Hyciek z rodziną,
* od Lucyny Ryś,
* od Bogusławy Stokłosa,
* od Haliny Kudzia,
* od Czesławy Mielec,
* od Stanisławy Kostki z rodziną,
* od Eugenii Knapczyk z rodziną,
* od koleżanki Marii Działek z rodziną,
* od Ewy i Jana Chowaniec,
* od Teresy i Zbigniewa Koleckich,
* od Janiny i Tadeusza Hołowczak z rodziną,
* od Anny i Krzysztofa Kulki z rodziną,
* od Barbary i Ryszarda Romaniak,
* od Małgorzaty i Dariusza Kaniów,
* od Emilii i Jana Ceremon,
* od Doroty i Tadeusza Romaniak i rodziny Sragów z Pcimia,
* od Ireny i Edwarda z rodziną,
* od Danuty i Józefa z Tokarni,
* od Izabeli Leśniak i Stanisławy Murzynowskiej,
* od Stefana i Stanisławy Hołowczak z dziećmi,
* od Stefana i Stanisławy Hołowczak z dziećmi,
* od Stefana i Stanisławy Hołowczak z dziećmi,
* od rodziny Krygiczów,
* od rodziny Jeziorskich.
* od rodziny Klagów,
* od rodziny Marmol,
* od rodziny Marmol,
* od rodziny Lisików,
* od rodziny Harwatów,
* od rodziny Gałków,
* od rodziny Romaniaków,
* od rodziny Romaniaków,
* od rodziny Nieużytków,
* od rodziny Gwiżdżów z Sidziny,
* od Pracowników Przychodni w Jordanowie,
* od Pracowników Przychodni w Jordanowie,
* od Koleżanek i Kolegów Dyrektorów Gminy Jordanów,
* od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie,
* od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Jordanowie,
* od Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jordanowie,
* od Rady Gminy Bystra-Sidzina,
* od Wójta i Pracowników Gminy Bystra-Sidzina,
* od Sołtysów z Gminy Bystra-Sidzina,
* od Pracowników Instytucji Kultury z Gminy Bystra-Sidzina,
* od Pracowników Instytucji Kultury z Gminy Bystra-Sidzina,
* od Personelu Ośrodka Zdrowia w Bystrej,
* od Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół w Bystrej,
* od Dyrektora i Pracowników Przedszkola w Bystrej,
* od Pracowników Ośrodka Zdrowia w Naprawie,
* od Pracowników Ośrodka Zdrowia w Sidzinie,
* od Nauczycieli i Pracowników Zespołu Szkół w Sidzinie,
* od Społeczności Uczniowskiej Zespoły Szkół w Sidzinie,
* od Nauczycieli-emerytów ze Sidziny,
* od Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Sidzinie,
* od Pracowników Przedszkola w Sidzinie,
* od Uczniów Szkoły Podstawowej - klasa Ia,
* od Uczniów Szkoły Podstawowej - klasa Ib,
* od Uczniów Szkoły Podstawowej - klasa IIb,
* od Uczniów Szkoły Podstawowej - klasa IIIa,
* od Uczniów Szkoły Podstawowej - klasa IIIb,
* od Uczniów Szkoły Podstawowej - klasa IVb,
* od Uczniów Szkoły Podstawowej - klasa Va,
* od Uczniów Szkoły Podstawowej - klasa Vb,
* od Uczniów Szkoły Podstawowej - klasa VIa,
* od Uczniów Gimnazjum - klasa Ia,
* od Uczniów Gimnazjum - klasa Ib,
* od Uczniów Gimnazjum - klasa IIb,
* od Uczniów Gimnazjum - klasa IIIc,
* od firmy RAPTRANS w Sidzinie,
* od Pracowników Zespołu Szkół w Wysokiej,
* od Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół w Toporzysku,
* od Nauczycieli-emerytów Zespołu Szkół w Toporzysku,
* od Rady Rodziców z Toporzyska,
* od Pracowników Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach,
* od Koleżanek i Kolegów ze Związku Nauczycielstwa Polskiego,
* od Domu Pomocy Społecznej Sióstr Prezentek,
* od Wychowawcy, Koleżanek i Kolegów syna Piotra,
* od koleżanki Eli z klasy licealnej córki,
* od Pracowników apteki,
* od Sąsiadów z bloku przy ulicy Piłsudskiego,
* od Sąsiadów z bloku przy ulicy Piłsudskiego,
* od Sąsiadów z bloku przy ulicy Piłsudskiego,
* od Sąsiadów z „Nad Lasu” z Wysokiej,
* od Sąsiadów z „Nad Lasu” z Wysokiej,
* od Sąsiadów z „Nad Lasu” z Wysokiej,
* od Sąsiadów z „Nad Lasu” z Wysokiej,
* od Sąsiadów z „Nad Lasu” z Wysokiej.

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłą świętej pamięci + Marzenę ROMANIAK będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 3 XI 2014 (poniedziałek) godzina 6.30,
2. 2 XII (wtorek) roraty,
3. 7 I 2015 (środa) godzina 7.30,
4. 5 II (czwartek) godzina 6.30,
5. 4 III (piątek) godzina 7.00,
6. 18 IV (sobota) godzina 7.30,
7. 11 V (poniedziałek) godzina 18.00.

Modlitwa w czasie środowej NOWENNY do Matki Bożej Trudnego Zawierzenia: 20 VIII, 10 IX i 1 X 2014.

Pozostałe intencje mszalne (czyli 81) będą sprawowane poza jordanowską parafią.

BÓG ZAPŁAĆ za ofiary złożone na Msze święte!

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie!

ZAMKNIJ OKNO