Dnia 9 lipca 2014 roku (środa), przy okazji pogrzebu, za Zmarłego świętej pamięci + Romana STEC zostały zamówione Msze święte:

* od żony (2x),
* od córki Ewy z rodziną,
* od syna Dariusza z rodziną,
* od syna Roberta,
* od syna Mariusza,
* od siostry Anny z rodziną,
* od siostry Zdzisławy z rodziną,
* od siostry Teresy z rodziną,
* od brata Marka z rodziną (2x),
* od brata Jana z żoną,
* od brata Mariana z żoną,
* od chrześniaka Tomasza z rodziną,
* od chrześniaka Grzegorza z rodziną z Tarnawy,
* od siostrzenicy Małgorzaty z dziećmi,
* od siostrzeńca Jarosława z rodziną,
* od bratanicy Ewy z rodziną z Łętowni,
* od bratanicy Ewy z Tarnawy,
* od bratanicy Marty z rodziną z Białki,
* od bratanka Dominika z rodziną,
* od bratanka Łukasza z rodziną,
* od bratanka Kuby z rodziną,
* od bratanka Tomasza z rodziną z Tarnawy,
* od bratanka Jacka z Tarnawy,
* od wnuka Andrzeja z rodziną,
* od kuzynki Krystyny Pawłowskiej z Kojszówki,
* od kuzynki Reni z Wrocławia,
* od Zofii Markulis, koleżanki dzieci zmarłego,
* od Marii Filas ze Skawy,
* od Marianny Bryndza z córką Anną,
* od Mariana Wronki z rodziną,
* od Zdzisława Płanety z córkami,
* od Henryka Peny z rodziną (2x),
* od Eugeniusza Mazur z rodziną,
* od Barbary Sochackiej ze Suchej Beskidzkiej,
* od Józefa Bednarza z rodziną z Bystrej,
* od Piotra Turchan z rodziną,
* od Grażyny Kłody z rodziną z Kojszówki,
* od Ewy Bogdan z rodziną z Kojszówki,
* od Krystyny Gałki,
* od Damiana Gałki,
* od Franciszka Klimasara,
* od Małgorzaty Bednarz,
* od Jana Wendrychowicza z Siepietnicy,
* od Jurka z rodziną,
* od Bogusi z rodziną,
* od Marii Skupień,
* od Jadwigi Skupień z rodziną,
* od Alicji Wicher z Makowa,
* od Beaty Szczyguła ze Wschowy,
* od kolegi Jacka z Jeleśni,
* od Andrzeja Piechy - wójta Gminy Ślemień,
* od Teresy i Zbyszka Koleckich,
* od Marii i Wiesława Gałka,
* od Danuty i Stanisława Lewandowskich z Nowego Targu,
* od Marii i Bogusława Mazur z Bystrej,
* od Zofii i Antoniego Szczesiak,
* od Danuty i Grzegorza Rusinów,
* od Haliny i Bogdana Grzybów z Przyborowa,
* od Ewy i Stanisława Nawalaniec,
* od Heleny i Stanisława Zajdów z Białki,
* od Jana i Marii Woźnych z Białki,
* od Jacka i Marletty Zając, * od Doroty i Józefa Lipa,
* od Justyny i Karola Bąbol,
* od Heleny i Adama Gałka z Sidziny,
* od Joanny i Wojciecha Bachul z rodziną,
* od rodziny Zająców z Osielca,
* od rodziny Guzików z Osielca,
* od rodziny Siepaków z Osielca,
* od rodziny Rusinów z Osielca,
* od rodziny Koniówka z Osielca,
* od rodziny Oleksa z Osielca,
* od rodziny Pasternak z Osielca,
* od rodziny Misiewiczów z Osielca,
* od rodziny Wachów z Goraja,
* od rodziny Nieciów,
* od rodziny Fortuna z Tarnawy Dolnej,
* od rodziny Karkulów z Parglicz,
* od rodziny Jobów,
* od rodziny Fudali,
* od rodziny Antoszów,
* od rodziny Nieciów,
* od rodzin: Skupień i Firek,
* od rodzin: Łopatów i Bobowskich ze Skomielnej Białej,
* od rodzin: Fudali i Bałos,
* od rodzin: Stachura i Marszałek,
* od Sąsiadów z ulicy Spytka Jordana (5x),
* od Sąsiadów z ulicy Konopnickiej (4x),
* od Sąsiadów z rodzinnej Roli Budowej z Osielca,
* od Rady Miasta Jordanowa i Burmistrza Miasta (2x),
* od Wójta i Pracowników Urzędu Gminy w Jordanowie (2x),
* od Przewodniczącego i Rady Gminy w Jordanowie,
* od Starosty Tadeusza Gancarza,
* od Domu Pomocy Społecznej Sióstr Prezentek,
* od Parafialnego Zespołu CARITAS BARKA,
* od Dyrektora, Nauczycieli, Pracowników i Uczniów Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie,
* od Pracowników Komisariatu Policji w Jordanowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej,
* od Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie,
* od Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie i Grupy Turystycznej,
* od Pracowników i Podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie,
* od Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM w Jordanowie,
* od Pracowników Miejskiego Przedszkola w Jordanowie,
* od emerytowanych Pracowników Miejskiego Przedszkola w Jordanowie,
* od Personelu Niepublicznego Przedszkola TĘCZOWA KRAINA w Jordanowie,
* od Sekcji Emerytów ZNP Jordanów,
* od SKR Jordanów,
* od Dyrekcji Przedszkola Samorządowego w Osielcu i Naprawie,
* od restauracji PRZYSTAŃ U LIPY (4x),
* od Kierownictwa i Funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim,
* od Koła Łowieckiego KNIEJA JORDANÓW z siedzibą w Osielcu (2x),
* od Koła Gospodyń Wiejskich z Osielca,
* od Koła Gospodyń z Bystrej,
* od Zarządu Spółki EKOSKAWA z Makowa,
* od firmy RAPACZ (2x),
* od firmy KOMBUD z Łętowni,
* od firmy NIWA Stanisław Głuc z Osielca,
* od firmy TATRA HOUSE z Jordanowa,
* od firmy TRAK-POL z Sidziny,
* od firm: ARMATURA i SKALNIAU ze Spytkowic,
* od Właściciela i Pracowników firmy SĘCZEK (4x),
* od Właściciela firmy TRAK-DREW z Bystrej,
* od OSP - Skawica Centrum,
* od OSP - Osielec Górny,
* od OSP - Osielec Dolny,
* od OSP - Sidzina,
* od OSP - Wysoka,
* od OSP - Łętownia,
* od OSP - Zawoja Przysłop,
* od OSP - Bystra Podhalańska,
* od OSP - Maków Podhalański,
* od Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Makowie Podhalańskim,
* od Klubu Sportowego JORDAN,
* od Klubu Sportowego ŚWIT OSIELEC,
* od Rady Sołeckiej i Klubu Sportowego HURAGAN ze Skawicy,
* od klubu MOTOCROSS TEAM Rapacz z Osielca,
* od Koleżanek i kolegi Jana i Małgorzaty,
* od Kolegów syna Mariusza,
* od Koleżanek i Kolegów z pracy syna Roberta,
* od Koleżanek i Kolegów syna Mariusza z klasy licealnej (2x),
* od Burmistrza Makowa Podhalańskiego i Kierownictwa Urzędu Miejskiego,
* od Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Domu Kultury w Makowie Podhalańskim,
* od Zarządu i Pracowników Gminnej Spółdzielni SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Jordanowie,
* od Zarządu, Rady Nadzorczej i Pracowników Gminnej Spółdzielni SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Makowie Podhalańskim,
* od Dyrekcji i Opiekunów SKO Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi-Mosorne,
* od Związku Podhalan - Oddział Babiogórski w Makowie Podhalańskim
* od Oddziału Związku Podhalan z Bystrej,
* od Pracowników Spółki Komunalnej SKAWA-JORDANÓW,
* od Skansenu (Muzeum Kultury Ludowej) w Sidzinie,
* od Dyrekcji i Pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Makowie Podhalańskim,
* od Pracowników Firmy Ochroniarskiej SANKHJA,
* od Zarządu i Pracowników Banku Spółdzielczego w Jordanowie (11x),
* od Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie (4x),
* od Koleżanek emerytek z Banku Spółdzielczego w Jordanowie,
* od Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Andrychowie,
* od Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Gilowicach,
* od Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Pracowników Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej (2x),
* od Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce,
* od Zarządu i Pracowników Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej,
* od Zarządu i Pracowników Podhalańskiego Banku Spółdzielczego w Zakopanem,
* od Pracowników Oddziału Banku Spółdzielczego w Makowie Podhalańskim (2x),
* od Pracowników Oddziału Banku w Zawoi,
* od Rady Nadzorczej, Zarządu i Pracowników Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka,
* od Urszuli Stopy-Gawlas - prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej,
* od Józefa Florka - prezesa Banku Spółdzielczego w Samsonowie (2x).

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłego świętej pamięci + Romana STEC będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 21 X 2014 (wtorek) godzina 7.30,
2. 26 XI (środa) godzina 7.00,
3. 19 XII (piątek) roraty,
4. 10 I 2015 (sobota) godzina 6.30,
5. 16 II (poniedziałek) godzina 7.00,
6. 17 III (wtorek) godzina 18.00,
7. 30 IV (czwartek) godzina 7.00.

Modlitwa w czasie środowej NOWENNY do Matki Bożej Trudnego Zawierzenia: 30 VII, 20 VIII i 24 IX 2014.

Kaznodzieja pogrzebowy - ksiądz Dariusz Gacek odprawi 20 Mszy świętych.

Pozostałe intencje mszalne (czyli 171) będą sprawowane poza jordanowską parafią.

Z intencji Koleżanek i Kolegów z Banków Spółdzielczych powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i tatrzańskiego zostały także zamówione Msze święte gregoriańskie.
O miejscu i czasie ich odprawienia poinformujemy rodzinę i zamawiających w terminie późniejszym.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

ZAMKNIJ OKNO