Dnia 20 czerwca 2014 roku (piątek), przy okazji pogrzebu, za Zmarłego świętej pamięci + Tadeusza PORĘBSKIEGO zostały zamówione Msze święte:

* od żony,
* od córki Jolanty,
* od syna Piotra,
* od siostry Jadwigi z rodziną,
* od chrześniaka Macieja z rodziną,
* od chrześniaka Bogdana Stachury,
* od Janiny Bodzek,
* od Haliny Firek,
* od Andrzeja Hadwiczak z rodziną,
* od Adama Firka z rodziną,
* od Jana Hadwiczaka z rodziną,
* od Ewy i Małgorzaty z rodziną,
* od Franciszka Janowca i rodziny Rapacz,
* od Kazimiery i Jana Sordylów z Kęt,
* od Małgorzaty i Mirosława Sadłowskich,
* od Urszuli i Jana Gargas z Rabki,
* od Artura i Krzysztofa Gargas z rabki,
* od Jadwigi i Rafała Czajkowskich,
* od Bogdana i Zofii Janowiec z rodziną,
* od Krystyny i Piotra Turchanów z rodziną,
* od Ludmiły i Andrzeja Garb,
* od Agnieszki i Marcina Żądło,
* od sąsiada Adama z żoną Wioletą,
* od rodziny Żądłów,
* od rodziny Luberdów,
* od rodziny Święchowiczów,
* od rodziny Bali,
* od rodziny Gacków z Rabki,
* od rodziny Skwarków z Naprawy,
* od rodziny Piaskowy z Naprawy,
* od rodziny Wierzbów z Jordanowa,
* od rodziny Maciaszek z Jordanowa,
* od rodzin: Czubin i Kulka,
* od rodzin: Lenartów i Trembaczy,
* od Koleżanek i Kolegów z Nowego Targu i Myślenic,
* od Koleżanek i Kolegów Jolanty z klasy licealnej,
* od Koleżanek i Kolegów syna Piotra,
* od Koleżanek i Kolegów syna,
* od Koleżanek żony,
* od Przyjaciół syna Piotra,
* od Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie,
* od Ochotniczej Straży Pożarnej w Naprawie,
* od Zarządu Klubu Sportowego UNIA NAPRAWA,
* od Zawodników Klubu Sportowego UNIA NAPRAWA,
* od Zarządu Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu,
* od firmy REMONTÓWKA z Rabki.

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłego świętej pamięci + Tadeusza PORĘBSKIEGO będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 26 IX 2014 (piątek) godzina 7.30,
2. 16 X (czwartek) godzina 6.30,
3. 17 XI (poniedziałek) godzina 7.00,
4. 9 XII (wtorek) roraty,
5. 9 I 2015 (piątek) godzina 7.00,
6. 12 II (czwartek) godzina 18.00,
7. 4 III (środa) godzina 6.30.

Modlitwa w czasie środowej NOWENNY do Matki Bożej Trudnego Zawierzenia: 16 VII, 20 VIII i 3 IX 2014.

Pozostałe intencje mszalne (czyli 36) będą sprawowane poza jordanowską parafią.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

ZAMKNIJ OKNO