Dnia 24 kwietnia 2014 roku (czwartek), przy okazji pogrzebu, za Zmarłego świętej pamięci + Czesława FOLWARSKIEGO zostały zamówione Msze święte:

* od żony z synem Damianem,
* od syna Bogdana z rodziną,
* od córki z rodziną,
* od szwagierki Marii z rodziną,
* od szwagra Piotra,
* od szwagra Kazimierza z rodziną,
* od szwagra Marka Kukli z córką Katarzyną,
* od Krystyny Mirek z rodziną z Łętowni,
* od Marii Gospodarczyk z rodziną,
* od Jana Mamala z Mszany Dolnej,
* od Anny i Waldemara Skwarek z rodziną,
* od Teresy i Adama Jąkałów,
* od Jolanty i Tadeusza Kania z rodziną,
* od Haliny i Marka Filas,
* od Stanisławy i Zbigniewa Jąkałów,
* od Barbary i Jana Smardz z rodziną,
* od Grażyny i Andrzeja Wikar z dziećmi z Mszany Dolnej,
* od Barbary i Michała Zapeta z dziećmi z Raby Niżnej,
* od Anny i Czesława Jąkała,
* od Anny i Czesława Jąkała,
* od rodziny Mrugaczów,
* od rodziny Zadorów z ulicy generała Maczka,
* od rodziny Mosór,
* od rodziny z Tokarni,
* od rodziny Folwarskich z Naprawy,
* od rodziny Możdzenów z Raby Wyżnej oraz Marii Kępa z rodziną,
* od rodziny Możdzenów z Raby Wyżnej oraz Marii Kępa z rodziną,
* od Kolegi syna Damiana z pracy,
* od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie,
* od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie,
* od Pracowników Sekretariatu Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie,
* od Sąsiadów z zakrętu,
* od Sąsiadów z Chrobaczego,
* od Sąsiadów z Chrobaczego,
* od Sąsiadów z Chrobaczego,
* od Sąsiadów z Chrobaczego,
* od Sąsiadów z Chrobaczego,
* od Sąsiadów z Chrobaczego,

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłego świętej pamięci + Czesława FOLWARSKIEGO będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 3 IX 2014 (środa) godzina 7.30,
2. 27 IX (sobota) godzina 7.00,
3. 9 X (czwartek) godzina 6.30,
4. 24 X (piątek) godzina 7.00,
5. 18 XI (wtorek) godzina 7.30,
6. 2 XII (wtorek) godzina 18.00,
7. 22 XII (poniedziałek) roraty.

Modlitwa w czasie środowej NOWENNY do Matki Bożej Trudnego Zawierzenia: 21 V, 18 VI i 16 VII 2014.

Pozostałe intencje mszalne (czyli 28) będą sprawowane poza jordanowską parafią.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

ZAMKNIJ OKNO