Dnia 12 marca 2014 roku (środa), przy okazji pogrzebu, za Zmarłą świętej pamięci + Józefę ANTOLAK zostały zamówione Msze święte:

* od córki Marii,
* od córki Jadwigi z mężem,
* od córki Janiny z rodziną,
* od córki Elżbiety z rodziną,
* od wnuczki Eweliny z rodziną,
* od wnuczki Grażyny z mężem i córkami,
* od wnuczki Justyny z rodziną,
* od wnuka Jakuba,
* od wnuka Krzysztofa z rodziną,
* od chrześnicy Marii z rodziną z Czechowic-Dziedzic,
* od chrześnicy z Olszówki z rodziną,
* od chrześniaka Zenona z Rdzawki z rodziną,
* od chrześniaka Kazimierza Medesa,
* od chrześniaka Czesława Płanicy,
* od bratowej Heleny Haras z Rdzawki,
* od Ireny Lubaszka z rodziną,
* od Andrzeja Witkowskiego z Rdzawki z rodziną,
* od Janiny Antolak,
* od Bożeny Zając z rodziną,
* od Heleny Czyszczoń, córki Ewy z rodzinami z Kęt,
* od Józefy Zając,
* od Jerzego Bargla z rodziną,
* od Anny z rodziną z Chabówki,
* od Wandy i Adama Madejowicz z Rdzawki,
* od Zofii i Stanisława Wójtowicz z Rdzawki,
* od Aurelii i Stanisława Zając z rodziną,
* od Anny i Jana Waśko z rodziną,
* od Zofii i Krzysztofa Kamińskich z rodziną,
* od Jadwigi i Janusza Świder z Rabki,
* od Ewy i Mariusza,
* od Anny i Bronisława Rapacz z Rdzawki,
* od Urszuli i Andrzeja z Płonic,
* od Danuty i Ryszarda Młyńskich z Suchej Beskidzkiej,
* od Danuty i Ryszarda Młyńskich z Suchej Beskidzkiej,
* od Władysławy Kołodziejczyk i Danuty Kania z rodziną,
* od Anny i Józefa Rapacz z Rdzawki,
* od Jana i Jadwigi Antolak z rodziną z Rdzawki,
* od Anny i Wiesława Haluch,
* od Meri i Jana Zając z Dobrej,
* od Władysławy i Franciszka Witkowskich z Rdzawki,
* od Adama i Władysławy Leśniak z Długołęki,
* od Józefa i Anny Haras z Rabki,
* od Sylwii i Łukasza Marszałków oraz Renaty i Rafała Kozaków,
* od sąsiadów: Agnieszki i Rafała Rączka z rodziną,
* od sąsiadów: Bernadetty i Piotra Hudoba z rodziną,
* od Sąsiadów z Naprawy,
* od rodziny Płaszcz,
* od rodziny Bekas,
* od rodziny Witkowskich z Rabki,
* od rodziny Folwarskich,
* od rodziny Reroniów,
* od rodziny Magierów,
* od rodziny Suś z Bielska,
* od rodziny Korzeniowskich z Rabki,
* od rodziny Zagórzan,
* od rodziny Jagusiaków,
* od rodziny Medesów,
* od rodziny Krzysztofów z Rabki,
* od rodziny Kowalcze z Łętowni,
* od rodziny Płaniców,
* od rodziny Worwów z Naprawy,
* od rodziny Monczak,
* od rodzin: Płaniców i Kozów,
* od Pracowników firmy budowlanej FELIKS BARGIEL,
* od Pracowników firmy budowlanej FELIKS BARGIEL,
* od Pracowników i Emerytów Miejskiego Przedszkola w Jordanowie,
* od Radnych i Rady Sołeckiej,
* od Koła Gospodyń Wiejskich z Naprawy.

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłą świętej pamięci + Józefę ANTOLAK będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 27 VI 2014 (piątek) godzina 7.00,
2. 26 VIII (wtorek) godzina 7.00,
3. 19 IX (piątek) godzina 6.30,
4. 6 X (poniedziałek) godzina 7.30,
5. 13 XI (czwartek) godzina 6.30,
6. 13 XII (sobota) roraty,
7. 29 XII (poniedziałek) godzina 7.30

Modlitwa w czasie środowej NOWENNY do Matki Bożej Trudnego Zawierzenia: 26 III, 16 IV i 7 V 2014 oraz 4 VI 2014 (od Sąsiadów z Naprawy)

Pozostałe intencje mszalne (czyli 58) będą sprawowane poza jordanowską parafią.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie!ZAMKNIJ OKNO