Dnia 2 stycznia 2014 roku (czwartek), przy okazji pogrzebu, za Zmarł± ¶więtej pamięci + Janinę KUBIŃSKˇ zostały zamówione Msze ¶więte:

* od syna,
* od syna Andrzeja z rodzin±,
* od brata Mieczysława Mi¶kowca z żon±,
* od brata Mieczysława Mi¶kowca z żon±,
* od siostry Krystyny z rodzin± z Olesna,
* od chrzestnego Macieja Tajsa,
* od wnuka,
* od wnuka Konrada z mam±,
* od kuzynki z Żarnówki z rodzin± Zajdów,
* od Rafała Mi¶kowca z żon±,
* od Marka Mi¶kowca z żon± i dziećmi,
* od Bernadki Pachut z mężem,
* od Danuty Syc z rodzin±,
* od Krystyny Czyszczoń z Łętowni,
* od Aleksandry Sularz,
* od Walentego Czapnik z rodzin±,
* od Pawła z rodzin±,
* od Anny i Łukasza Łacek,
* od Ryszarda i Małgorzaty Antolak,
* od Joanny i Rafała Mirczak z dziećmi,
* od Janiny i Stanisława Mirczak,
* od Bernadety i Marka Pachut,
* od Kazimiery i Stanisława Kołodziejczyk z dziećmi z Łętowni,
* od s±siadki Marii Kokoszka,
* od kolegi Tomka z rodzin±,
* od Koleżanek i Kolegów z firmy ANTOLAK,
* od Kolegów i Koleżanek z pracy
* od koleżanek: Krysi i Jasi
* od rodziny Kubińskich
* od rodziny Jagusiaków,
* od rodziny Wojdyłów,
* od rodziny Niedzielów,
* od rodziny Ż±dłów,
* od rodziny Mi¶kowców z Jordanowa,
* od rodziny Medesów,
* od rodzin: Płaniców i Kozów,
* od rodzin: Burmistrz i Mołocznik,
* od Pracowników Urzędu Miasta Jordanowa,
* od Mieszkańców Roli Lawrowej,
* od S±siadów,
* od S±siadów z Zagrody.

W Parafii Przenaj¶więtszej Trójcy w Jordanowie za Zmarł± ¶więtej pamięci + Janinę KUBIŃSKˇ będziemy się modlić sprawuj±c Msze ¶więte w następuj±cych terminach:

1. 25 III 2014 (wtorek) godzina 6.30,
2. 29 IV (wtorek) godzina 7.00,
3. 21 V (¶roda) godzina 7.30,
4. 16 VI (poniedziałek) godzina 6.30,
5. 22 VII (wtorek) godzina 7.00,
6. 22 VIII (pi±tek) godzina 7.00,
7. 16 IX (wtorek) godzina 6.30,
8. 8 X (¶roda) godzina 7.30,
9. 20 XI (czwartek) godzina 18.00,
10. 15 XII (poniedziałek) roraty.

Modlitwa w czasie ¶rodowej NOWENNY do Matki Bożej Trudnego Zawierzenia: 15 I, 19 II i 5 III 2014 roku.
Pozostałe intencje mszalne (czyli 28) będ± sprawowane poza jordanowsk± parafi±.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie!

ZAMKNIJ OKNO