Dnia 12 października 2013 (sobota), przy okazji pogrzebu, za Zmarłego świętej pamięci + Stanisława PRZYBYSIA zostały zamówione Msze święte:

* od żony,
* od córki z mężem,
* od wnuczek,
* od siostry Bronisławy z rodziną,
* od siostry Marii z rodziną z Sidziny,
* od siostrzenicy Jolanty,
* od kuzynki Zofii z rodziną,
* od Barbary Staszczak z dziećmi z Sidziny,
* od Marianny Syc,
* od Jana Ptasia z rodziną,
* od Zofii Totoś z rodziną,
* od Józefa i Janiny Lipka z Sidziny,
* od Zofii i Władysława Hanusiak,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej,
* od Sąsiadów z ulicy Przemysłowej.

W Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie za Zmarłego świętej pamięci + Stanisława PRZYBYSIA będziemy się modlić sprawując Msze święte w następujących terminach:

1. 23 I 2014 (czwartek) godzina 7.30,
2. 26 II (środa) godzina 7.00,
3. 7 III (piątek) godzina 6.30,
4. 10 IV (czwartek) godzina 7.30,
5. 12 V (poniedziałek) godzina 7.00,
6. 4 VI (środa) godzina 7.30,
7. 21 VI (sobota) godzina 6.30,
8. 16 VII (środa) godzina 7.00,
9. 12 VIII (wtorek) godzina 18.00,
10. 20 IX (sobota) godzina 7.00.

Modlitwa w czasie środowej NOWENNY do Matki Bożej Trudnego Zawierzenia: 30 X, 13 XI i 18 XII 2013.

Pozostałe intencje mszalne (czyli 4) będą sprawowane poza jordanowską parafią.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

ZAMKNIJ OKNO