Dnia 2 sierpnia 2013 roku (piątek) przy okazji pogrzebu, za Zmarłą świętej pamięci + Natalię KARELUS zostały zamówione Msze święte:

* od córki Zofii,
* od córki Agaty z rodziną,
* od wnuków,
* od wnuków,
* od kuzynów: Władysława, Stanisława i Józefa Gacek,
* od Jacka Narczyńskiego z rodziną,
* od Moniki Pasiowiec z rodziną,
* od Renaty Skupień z rodziną,
* od sąsiadów: Teresy i Ireny,
* od sąsiadów: Józefa i Krystyny Medes,
* od Władysławy i Jana Trembacz z rodziną,
* od Magdy i Rafała Rapacz,
* od Michaliny, Marka i Małgorzaty Narczyński,
* od rodziny z ul. Kolejowej,
* od rodziny z ul. Kolejowej,
* od rodziny Długopolskich,
* od rodziny Bzowskich,
* od rodziny Zachariaszów,
* od rodziny Kopeć z Gronkowa,
* od rodziny Rychlików,
* od rodziny Możdżeniów,
* od rodziny Święchowiczów,
* od rodziny Jąkałów,
* od rodzin: Matejko i Repa,
* od rodzin: Jeleni i Wójcików,
* od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz Pracowników Zespołu Szkół w Naprawie,
* od Rady Rodziców z Naprawy,
* od Róży Matki Bożej Trudnego Zawierzenia,
* od Róży Matki Bożej Trudnego Zawierzenia,
* od Róży Matki Bożej Trudnego Zawierzenia,
* od Sąsiadów z Naprawy,
* od Sąsiadów z Naprawy,
* od Sąsiadów z Naprawy,
* od Sąsiadów z Naprawy.

W Parafii Trójcy Przenajświętszej w Jordanowie za Zmarłą świętej pamięci + Natalię KARELUS będziemy modlić się sprawując Msze święte w następujących terminach:

1) 30.XI.2013 (sobota) godzina 7.00
2) 20.XII (piątek) roraty
3) 3.I.2014 (piątek) godzina 7.30
4) 17.I (piątek) godzina 6.30
5) 12.II (środa) godzina 7.00
6) 27.II (czwartek) godzina 6.30
7) 15.III (sobota) godzina 7.30
8) 10.IV (czwartek) godzina 7.00
9) 9.V (piątek) godzina 6.30
10) 10.VI (wtorek) godzina 18.00

Środowa nowenna: 28 VIII, 25 IX i 30 X 2013;
Pozostałe intencje (czyli 21) zostaną odprawione poza Parafią jordanowską.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie!

ZAMKNIJ OKNO